Privacy

Mercedes-Benz hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door Mercedes-Benz en voor een periode van 12 maanden worden opgenomen in onze database.

Als je liever niet hebt dat we jouw gegevens in onze database bewaren na afronding van de sollicitatieprocedure, kun je ons per mail een verzoek tot verwijdering uit de database doen. We zullen jouw gegevens dan binnen een week definitief verwijderen uit onze database.